مطالعات اجتماعی هشتم

فهرست متن دار مطالعات اجتماعی هشتم

صفحه 3 درس اول فعالیت صفحه 6 درس اول فعالیت صفحه 7 درس دوم فعالیت صفحه 8 درس دوم فعالیت صفحه 10 درس دوم فعالیت صفحه 11 درس دوم فعالیت صفحه 12 درس دوم فعالیت صفحه 14 درس سوم فعالیت صفحه 15 درس سوم فعالیت صفحه 17 درس سوم فعالیت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس اول: تعاون (1)/فعالیت صفحه 3

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 3 1- گفت‌ و گو کنید. الف) شباهت‌های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ جلوه‌هایی از احساس مسئولیت، همکاری، تعاون، کم به یکدیگر و همفکری برای حل مشکلات ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس اول: تعاون (1)/فعالیت صفحه 6

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 6 2- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟  نه خیر، زیرا با گذاشته شدن کارها بر دوش یک نفر، فرد خسته شده و توان خود را پس از مدتی از دست می‌دهد و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ تمایل به کارهای نیک و خداپسندانه، بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی، آرامش خاطر، افزایش رزق و روزی، افزایش روحیه نیکوکاری و انجام دادن بهتر فریضه‌های دینی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)/فعالیت صفحه 8

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 8 4- متن صفحه روبه رو، زندگینامه سه تن از خیرین مدرسه ساز را بخوانید. سپس در یک جمله بنویسید مهمترین پیام یا نکته‌ای که از خواندن این متن گرفتید، چه بود؟ به نوبت جمله‌های خود را در کلاس بخوانید. به مادیات نباید دل بست …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!