مطالعات اجتماعی پنجم

فهرست متن دار مطالعات اجتماعی پنجم

صفحه 3 درس اول فعالیت صفحه 5 درس اول فعالیت صفحه 6 درس اول فعالیت صفحه 7 درس دوم فعالیت صفحه 8 درس دوم فعالیت صفحه 9 درس دوم فعالیت صفحه 10 درس دوم فعالیت صفحه 11 درس دوم فعالیت صفحه 12 درس سوم فعالیت صفحه 13 درس سوم فعالیت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم/فعالیت صفحه 3

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 3 1- با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهمیت داخل دایره‌ها بنویسید. سپس، بگویید چرا هر یک از این روابط برای شما اهمیت دارد. پدر و مادر خواهر و برادر دوست و اقوام معلم این ارتباط برای من …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم/فعالیت صفحه 5

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 5 و 6 3- برای هر یک از موقعیت‌های زیر، جمله‌ای مؤدبانه و محترمانه بنویسید. فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجله‌ای را می‌بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می‌گوید: سلام خانم اجازه هست من این مجله را بردارم و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم/فعالیت صفحه 6

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 5 و 6 3- برای هر یک از موقعیت‌های زیر، جمله‌ای مؤدبانه و محترمانه بنویسید. فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجله‌ای را می‌بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می‌گوید: سلام خانم اجازه هست من این مجله را بردارم و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7 1ــ هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟ الف) دوست صمیمیتان می‌خواهد از محله‌ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند. (حس دلتنگی) ب) در حال تماشای فیلم مورد علاقه‌تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می‌کند. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما/فعالیت صفحه 8

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8 2- فکر کنید و جدول را کامل کنید. چیزهایی که دیدن آن‌ها مرا شاد می‌کند  مثال: دیدن برنامه کودک  دیدن انیمیشن و فیلم، دیدن سیمای پدر و مادر، دیدن دریا،   نگاه به قرآن و..  چیزهایی که شنیدن آن‌ها مرا شاد می‌کند  مثال: شنیدن صدای …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!