پایه چهارم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس اول: همسایه ما/فعالیت صفحه 3

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 3 1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با دقت نگاه کنید و هر یک را توضیح دهید. تصویر اول (سمت راست): عیادت کردن از همسایه ای که در بستر بیماری است. تصویر دوم (سمت چپ): گاهی اوقات غذای خود را با همسایه خود شریک شویم. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس اول: همسایه ما/فعالیت صفحه 4

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 4 1- به کمک پدر و مادر خود پرس‌و‌جو کنید که برای داشتن محله‌ای بهتر، در چه کارهایی می‌توانید با اهالی محل همکاری کنید. نظافت و تمیزکاری محل، همکاری در تزئینات محل در مناسبت‌ها، کمک به همدیگر در مراسمات و مشکلات و… 2ــ به تصویر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوم: اینجا محله ماست/فعالیت صفحه 6

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 6 1- نام مسجد محله شما چیست؟ مسجد علی ابن ابیطالب به کمک بزرگ‌ترها پرس‌و‌جو کنید که در مسجد محله شما چه فعالیت هایی امجام می‌شود. آن‌گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.) برگزاری …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوم: اینجا محله ماست/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 7 1ــ در تصویر (1) چه چیزهایی میبینید؟ بیان کنید. درشکه، ماشین، ساختمان، درخت در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام‌اند؟ محل درختان، ساختمان جدید در کنار ساختمان قدیمی، وسایل حمل و نقل جدید   2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 (تغییرات …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سوم: خرید و فروش در محله/فعالیت صفحه 9

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 9 ١ــ در محل زندگی شما کدامیک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید. خودپرداز بانک، سوپرمارکت، مدرسه، ایستگاه اتوبوس   2ــ به نظر شما چگونه می‌توانیم از امکانات عمومی به‌طور مناسب استفاده کنیم؟ چگونه می‌توانیم از آنها نگهداری کنیم؟ وسیله عمومی حق همه مردم است …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!