جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 54

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 54

جمله های زير را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

عکس 1: مردها قبر شهدا را می شورند.

عکس 2: زن قبر شهدا را می شورد.

عکس 3: گروه برای حفظ پاکیزگی به طبیعت می روند.

جواب:

 

1.هٰذَا الرَّجُلُ يَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ.

این مردان قبرهای شهدا را می شورند.

2.هٰذِهِ الْمَرأَةُ تَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ.

این خانم ها قبرهای شهدا را می شورند.

3.نَحنُ نَذهَبُ إلَی الْجَبَلِ لِحِفْظِ نَظافَةِ الطَّبيعَةِ.

ما می خواهیم به کوه برای حفظ پاکیزگی طبیعت برویم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!