جواب تمرین عربی هشتم|درس چهارم|فن ترجمه صفحه 52

فن ترجمه صفحه 52

از کجا بدانیم معنای «تعَْمَلُ» در دو جملۀ زیر چیست؟

يا نَجّارُ، أَنتَ تَعمَلُ جَيِّداً.
ای نجّار، تو خوب کار می کنی.

هٰذِهِ الْبِنتُ تَعمَلُ فِي الْمُختَبَرِ .
اين دختر در آزمایشگاه کار می کند.

از روی معنی جمله و فاعل جمله می توان فهمید.

در جمله اول مخاطب مذکر (ای نجار) می باشد  پس فعل باید به صورت مخاطب ترجمه شود و در جمله دوم از هذه البنت(غایب مونث) استفاده می شود پس فعل باید بر آن اساس باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!