جواب تمرین قرآن هفتم|درس سوم|صفحه37

جلسه دوم از درس سوم 

صفحه37

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یک،شکر نمی کنند،پدران

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ملة

ءاباء

ذلک

فضل

لایشکرون

ام

واحد

 

دین،آیین

پدران،جمع اب

این،آب

لطف و رحمت

شکر نمی کنند

یا،آیا

یگانه،یک

 

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ملة ءاباءی

دین پدرانم

2-ذلک من فضل الله

آن(این) از لطف و رحمت خدا است

3-علینا وعلی الناس

بر ما و بر مردم

4-اکثر الناس

بیشتر مردم

5-الله الواحد

خدای یگانه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!