جواب تمرین قرآن هفتم|درس پنجم|صفحه52

صفحه52

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمهٔ این عبارات قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید. 

1-الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق

سپاس و ستایش برای خدایی است که بخشید به من در کهنسالی اسماعیل و اسحاق را؛

2-ان ربی لسمیع الدعاء

قطعا پروردگار من شنوای(شنونده) دعا است.

3-رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی

پروردگارا قرار بده مرا برپاکننده نماز و نیز نسلم مرا؛

4-ربنا و تقبل دعاء

پروردگارا و بپــذیــر دعای من را

5-ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

پروردگارا بیامـرز مـرا و پدر و مادرم و مومنان را روزی که برپا می شود حساب(روز قیامت).

ج)از صفحه258قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

أنَّ الله خلق السموت و الارض: که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید

مِن عَذابِ اللهِ: از عذاب الهی

وَ قالَ الشّیطن: و شیطان گفت

د)در صفحه 260قرآن کریم حضرت ابراهیم(ع)از خدا می خواهد که او و پدر و مادرش را بیامرزد،این آیه را همراه با ترجمه بنویسید و سعی کنید آنها را حفظ کرده و با توجه به معنا در قنوت نمازهای خود بخوانید.

متن:ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

ترجمه:پروردگارا بیامـرز مـرا و پدر و مادرم و مومنان را روزی که برپا می شود حساب(روز قیامت).

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!