جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیستم: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 131

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 131

4- الف) فلسطین در ساحل کدام دریا قرار دارد؟ در کدام سمت؟ 

در سمت شرقی دریای مدیترانه

ب) کشور فلسطین با کدام کشورها همسایه است؟ 

سوریه، لبنان، اردن، مصر

ج) نوار غزه در کدام بخش قرار دارد؟ روی نقشه نشان دهید. دربارۀ نوار غزه چه می‌دانید؟

دربخش جنوب غربی فلسطین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!