جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیستم: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 129

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 129

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری به پرسش‌ها، پاسخ دهید.

1- چرا دسترسی به دریا و آب‌های آزاد اقیانوس‌ها، تا این حد برای کشورها، مهم است؟ دلیل بیاورید.

به دلیل حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی از لحاظ بازرگانی، سیاسی، تجاری، نظامی و منابع غذایی

2- متن را بخوانید و علل کشمکش‌ها و جنگ‌ها در منطقه آسیای جنوب‌غربی را به‌طور خلاصه، فهرست کنید.

  • تنوع قوم و نژادی و مذهبی در منطقه
  • تسلط بر آبراهه‌های مهم منطقه
  • درگیری بر سر تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه
  • تشکیل رژیم غاصب صهنویسم و اهدافی که به دنبال آن هستند.
  • ترس از گسترش دین اسلام در مناطق دیگر از جمه اروپا و آمریکا

3- اگر در منطقه به جای اختلاف‌ها، اتحاد و همکاری بین کشورها برقرار شود، چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟

باعث پیشرفت و توسعه فرهنگی، سیاسی و علمی جهان اسلام می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!