جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نوزدهم: ویژگی‌های منطقۀ جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 125

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 125

6- با توجه به نمودار، سه مورد از پرجمعیت‌ترین کشورهای منطقه را نام ببرید.

پاکستان (215 میلیون نفر)

ترکیه (80 میلیون نفر)

ایران (80 میلیون نفر)

7- از هر گروه زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی، یک کشور مثال بزنید.

فارسی: ایران و افغانستان

اردو: پاکستان

عربی: عربستان و عراق

ترکی: ترکیه و آذربایجان

8- باتوجه به نقشه صفحه 122، وسیع‌ترین کشور منطقه آسیای جنوب غربی کجا است و چقدر جمعیت دارد؟

عربستان با 34 میلیون جمعیت

آیا جمعیت این کشور نسبت به مساحت آن زیاد است یا کم؟ چرا؟

کم است زیرا آب و هوای این سرزمین، گرم و خشک است. تفاوت دمای شب و روز زیاد است. بیشتر زمین‌های آن را بیابان‌های ماسه‌ای تشکیل می‌دهد. ربع خالی که یک‌چهارم گستره شبه جزیرهٔ عرب را تشکیل می‌دهد، خالی از مردم است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!