جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نوزدهم: ویژگی‌های منطقۀ جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 124

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 124

5- با توجه به نقشه، برای هر یک از انواع آب و هوا، شهر یا منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید و بنویسید:

آب و هوای گرم و خشک: (دشت لوت و کویر)

آب و هوای گرم و شرجی: (سواحل خلیج فارس و عمان)

آب و هوای مدیترانه‌ای: (سواحل مدیترانه‌ای؛ لبنان_ فلسطین)

آب و هوای سرد کوهستانی: (رشته کوه‌های البرز و زاگرس)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!