جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نوزدهم: ویژگی‌های منطقۀ جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 122

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 122

1- روی نقشه، مسیر سه ضلع مثلثی که منطقه جنوب غربی آسیا را در خود جای داده دنبال و رأس هر ضلع را پیدا کنید و نام ببرید.

ضلع‌های این مثلث از تنگه بسفر و داردانل در ترکیه تا کوه‌های پامیر در مشرق و از آن‌جا تا خلیج عدن و باب المندب را در برمی‌گیرد و از آن‌جا کانال سوئز را به تنگه بسفر و داردانل وصل می‌کند.

2- منطقه جنوب غربی آسیا به کدام قاره‌ها متصل است؟

اروپا و آفریقا

3- دریاها و اقیانوس‌های مهمی را که در این منطقه قرار دارد، روی نقشه پیدا کنید و نام ببرید.

اقیانوس هند، دریای خلیج فارس، دریای عمان، خزر، دریای سرخ، دریای سیاه، دریای مدیترانه

4- دو کشور وسیع منطقه جنوب غربی آسیا کدام‌اند؟

ایران و عربستان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!