جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هجدهم: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا/فعالیت صفحه 118

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 118

2- حدس بزنید، تصاویر (2) و (4) کدام جاذبه‌های گردشگری آسیا هستند. درباره این بناها اطالاعاتی به دست بیاورید.

تصویر شماره 2: تاج محل است که در آگرای هند قرار دارد و از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و معماری آسیا است.

تصویر شماره 4: دیوار بزرگ چین که یکی از عجایب هفت‌گانه جهان است و در جهان به لحاظ زمان ساخت طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین مهندسی تدافعی نظامی قدیم است.

4- یکی از جلوه‌های دوستی و روابط بین کشورها در آسیا، بازی‌های آسیایی است که هر چهار سال یکبار در یک کشور برگزار می‌شود. درباره این بازی‌ها چه می‎‌‌‌دانید؟ آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد؟

آخرین بازی آسیایی در سال 2018 در جاکارتای اندونزی برگزار شد.

بازی بعدی در سال 2022 در هانگژو چین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!