جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هجدهم: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا/فعالیت صفحه 119

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 119

5- اطلس جهان را باز کنید، ورق بزنید و به این پرسش‌ها پاسخ دهید.

_ در ابتدای اطلس، فهرست و نام قاره‌ها نوشته شده است. نام آن‌ها را بنویسید.

قاره آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا، استرالیا، قطب جنوب

_ برخی از اطالاعاتی را که روی نقشه طبیعی جهان مشاهده می‌کنید، اما روی نقشه سیاسی جهان وجود ندارد، بیان کنید.

رودها، کوه‌ها، قله‌ها، ناهمواری‌ها، جلگه‌ها، چین خوردگی‌ها و …

_ در اطلس شما چند نقشه از قاره آسیا وجود دارد؟ هر یک چه تفاوتی با دیگری دارد؟

نقشه طبیعی آسیا، نقشه سیاسی آسیا، نقشه آب و هوای آسیا و نقشه جمعیت آسیا و …

مثلا نقشه جمعیت با دو رنگ نشان می‌دهد که آن منطقه پرتراکم است یا کم تراکم ولی در نقشه آب و هوا با استفاده از سه رنگ نوع آب و هوای گرم و خشک، سرد، معتدل نشان داده می‌شود.

_ آیا در اطلس شما به جز نقشه‌های طبیعی و سیاسی، نقشه‌های دیگری وجود دارد؟ چه نوع نقشه‌هایی؟

بله، نقشه جمعیت و نقشه آب و هوا و نقشه اقتصادی (صنعتی) نقشه ادیان و…

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!