جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفتم: ارتباط و رسانه/فعالیت صفحه 40

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 40

5- درسال ١٣٩٠ و به فرمان مقام معظم رهبری، شورایی به‌نام «شورای عالی فضای مجازی»، به منظور سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تأسیس شد. می‌توانید با مراجعه به سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) ببینید کدام یک از مسئولین کشور، در این شورا عضو هستند. 

چند مورد از وظایف این شورا را پرس و جو و فهرست کنید.

  • انجام وظایف دبیرخانه­ ای شورایعالی
  • تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورایعالی
  • نظارت و ارزیابی در همه­ ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی
  • برنامه­ ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی، به دست گیری ابتکار عمل و گسترش تعاملات میان دولت های همسو در جهت سالم وامن سازی فضای مجازی و امکان بهره گیری همه کشورها از این فضا بر اساس حاکمیت ملی و عدالت در چارچوب مصوبات شورایعالی
  • تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون های تعریف­ شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!