جواب تمرین نگارش پنجم|درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا|صفحه 50

صفحه 50

2-با توجه به جمله ها و نشانه های بالا،جدول زير را كامل كنيد.

شکل نشانه نام نشانه کاربرد
جمله ی اول . نقطه در پایان جمله
جمله ی دوم ، ویرگول مکث
جمله ی سوم ؟ علامت سوال در پایان جمله های پرسشی
جمله ی چهارم ! علامت تعجب در پایان جمله های عاطفی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!